DARE TO CAre

Festivalen är en del av Dare to Care, som syftar till att skapa en aktiv och positiv publikkultur genom att engagera arrangörer, publik och artister i arbetet. Under de senaste åren har branschorganisationen Svensk Live tillsammans med polisen, RFSU och Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört ett grundläggande arbete för att öka tryggheten och säkerheten på festivaler. Dare to Care är nästa steg när även publiken nu involveras i att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer. Mer information om projektet Dare to care finns på daretocare.se.